Twijfel je of je jouw ervaring met discriminatie of ongelijke behandeling moet melden? We geven je 4 redenen om jouw ervaring nu te delen.


1. Je kunt je hart luchten

Helaas is discriminatie nog altijd een taboe. Misschien zeggen mensen dat je je er maar overheen moet zetten of het moet negeren. Onzin! Discriminatie is bij de wet verboden en dus strafbaar. Het recht op gelijke behandeling is niet voor niets Artikel 1 in onze grondwet. Het is het fundament van onze samenleving. Antidiscriminatievoorziening Limburg biedt je een luisterend oor en neemt elke ervaring, groot of klein, serieus. Het kan al fijn zijn om je hart te luchten, maar misschien besluit je stappen te ondernemen tegen degene die je discrimineert. Wij kunnen je daarbij begeleiden.

 

2. Je krijgt advies over hoe je om kunt gaan met discriminatie

Vraag je je af of jouw ervaring wel discriminatie is? Wat wel en niet geoorloofd is volgens de wet? En wat je eraan kunt doen? Onze consulenten zijn gespecialiseerd in dit soort zaken en wijzen je de weg. Antidiscriminatievoorziening Limburg biedt duidelijkheid bij twijfel, adviseert, geeft antwoorden. Met de wet als kader. Ook als je zelf niet gediscrimineerd bent, maar je discriminatie tegenkomt in je omgeving, kun je ons dat laten weten.

 

3. Je maakt een grotendeels verborgen probleem zichtbaar

Ondanks de uitgebreide wetgeving worden er nog elke dag mensen in Limburg ongelijk behandeld. Vaak is het niet eens zo zichtbaar. Antidiscriminatievoorziening Limburg wil dit verborgen probleem inzichtelijk maken. Inzicht in de omvang van het probleem is het begin van de oplossing. De meldingen die bij ons binnenkomen registeren we niet alleen geanonimiseerd, maar we geven ze ook door aan de Limburgse gemeenten zodat zij hierop hun beleid kunnen afstemmen. Ook zitten wij regelmatig bij het Openbaar Ministerie en de politie aan tafel om de voortgang te bespreken.

 

4. Je maakt een ander bewust van zijn gedrag

Iedereen heeft vooroordelen. Ze helpen ons de wereld om ons heen te structureren. Onze hersenen zorgen er automatisch voor dat we alle indrukken die we op een dag krijgen, kunnen ordenen. We delen mensen die we tegenkomen in in categorieën. Zo vormen zich stereotypen, die worden gevoed door onze opvoeding en onze omgeving. Discriminatie ontstaat als we stereotypen en vooroordelen leidend laten zijn voor ons handelen. Als we onderscheid maken op persoonskenmerken die er in de context niet toe doen. En dat gebeurt lang niet altijd met opzet. Door het lezen van jouw ervaring maak je anderen bewust van hun gedrag of houding en hoe iemand anders dat kan ervaren. Het kan een verschil maken.

Wat gebeurt er met een melding?

Stap 1:
Melding

Je doet een melding
via e-mail, website,
telefoon of op
ons kantoor.

Stap 2:
Contact

Onze consulent
neemt contact
met je op voor
meer informatie.

Stap 3:
Intakegesprek

Bij een vermoeden
van discriminatie,
nodigen we je uit voor
een intakegesprek.

Stap 4:
Onderzoek

De consulent
onderzoekt de klacht
en koppelt de
bevindingen aan je terug.

Stap 5:
Vervolgstappen

We bespreken de mogelijke
vervolgstappen. Dat kan zijn
een bemiddelingsgesprek,
een advies over
juridische stappen of
aangifte doen bij de politie.

Goed om
te weten:

Wij ondernemen geen
stappen zonder
jouw toestemming.

Een melding doen kan
ook anoniem.

Lees meer ervaringen