Antidiscriminatievoorziening Limburg zet zich in om discriminatie te bestrijden en te voorkomen. Samen met alle Limburgers. Samen met jou.


Peter van Loon, directeur Antidiscriminatievoorziening Limburg: “Discriminatie is een complex thema. Met ‘Over jou, over mij’ willen wij het onderwerp bespreekbaar maken. Uiteindelijk heeft discriminatie invloed op de levenssfeer van elke Limburger. Of je er nou persoonlijk mee te maken hebt of niet. Discriminatie bestrijden en voorkomen is een taak van ons allemaal. Dader, slachtoffer, getuige, familielid, vriend, partner.

Discriminatie betekent iemand niet hetzelfde behandelen als een ander, op basis van een kenmerk dat er op dat moment niet toe doet. Bijvoorbeeld zijn leeftijd, achternaam of een fysieke beperking. We zien dat vaak mensen uit dezelfde groepen met discriminatie te maken krijgen. Wat doet dat met een mens, als je keer op keer niet mee mag doen? Op een moment ga je geloven dat je inderdaad een andere, lagere positie in de samenleving hebt.”

Peter_van_Loon_A

‘Discriminatie
heeft invloed op de
levenssfeer van elke
Limburger.’

Hoog op de agenda

“Als we willen dat iedereen dezelfde rechten heeft, moet het tegengaan van discriminatie hoog op de agenda blijven staan. Daarmee zeggen we dat we het als samenleving niet accepteren dat er groepen zijn die niet mee mogen doen. Dat is wat anders dan stellen dat iedereen gelijk is. Er zijn natuurlijk veel verschillen tussen mensen. Maar die mensen dienen wel hetzelfde behandeld te worden.”

‘Op ons onbewust denken
hebben we weinig invloed, maar
op ons handelen wel.’

“We koppelen aan een persoon al snel stereotype beelden over de groep waartoe die persoon behoort. ‘Hij is een student, dus hij zal wel…’, ‘Zij is 59 jaar, ze zal wel…’, etc. Dat is niet erg. Sterker nog we kunnen er weinig aan doen. Maar we moeten er ons wel bewust zijn dat het zo werkt in ons hoofd. Op ons onbewust denken hebben we weinig invloed, maar op ons handelen wel.”

 

Wat doet discriminatie met ons?

“Discriminatie gaat over jou en over mij. Je kunt wel denken dat discriminatie jou nooit zal overkomen en dat het in jouw dorp of stad niet voorkomt. Maar wat gebeurt er als je zelf 59 jaar bent en moet solliciteren naar een nieuwe baan? Wat als blijkt dat jouw dochter een beperking ontwikkelt en daardoor niet dezelfde kansen krijgt? En wat zijn jouw eerste gedachten als het huis van jouw buren wordt verkocht aan een allochtoon gezin? Wat doet discriminatie met ons? Denk er eens over na.”

Lees meer ervaringen